Image Alt

Regulamin

Regulamin sklepu

 1. Informacje ogólne

 • Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy Klientem / Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://bisouatelier.pl/sklep/ Regulamin ten, określa zasady składania zamówień i dostawy oferowanych produktów, a także uprawnienia Klienta związane z zakupionymi produktami w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy. Dodatkowo zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. Regulamin jest nieodłączną część umowy kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem sklepu.
 • Wymieniony wyżej sklep prowadzony jest przez Angelikę Cisek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Bisou Atelier Angelika Cisek, zarejestrowaną pod adresem: Kraczkowa 206, 37-124 Kraczkowa, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, legitymujący się numerem NIP: 8151787373 oraz numerem REGON: 386160641.  
 1. Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe dotyczące niniejszego Regulaminu oraz pojęć w nim zawartych.

 • Sprzedawca – Angelika Cisek prowadząca działalność gospodarczą Bisou Atelier oraz sklep Internetowy pod nazwą byBisou;
 • Sklep Internetowy – działający pod adresem https://bisouatelier.pl/sklep/, którego jedyną właścicielką jest Angelika Cisek;  
 • Klient / Kupujący – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego;
 • Produkt – rzecz oferowana przez sklep Internetowy do sprzedaży; 
 • Dzień Roboczy – dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz wszystkich dni świątecznych, ustawowo wolnych od pracy.
 1. Zasady składanie zamówień za pośrednictwem sklepu Internetowego

 • Klient upoważniony jest do składania zamówień na produkty oferowane w sklepie Internetowym z możliwością rejestracji konta użytkownika bądź jako Gość;
 • Wszyscy Klienci, którzy zdecydowali się na założenie konta użytkownika mają obowiązek ochrony swoich danych rejestracyjnych (login/hasło) oraz nieudostępnianie ich osobom postronnym. 
 1. Ceny oferowanych produktów oraz informacje o nich

 • Wszystkie ceny produktów wskazanych na stronie sklepu Internetowego są cenami brutto, zawierają podatek VAT i podane są w walucie PLN,- (polski złoty);
 • W przypadku zamówień zagranicznych wiodącą walutą transakcyjną jest waluta Wspólnoty Europejskiej, tj. EUR,- (euro);
 • W przypadku zamówień zagranicznych, wszystkie płatności w innych walutach niż te wskazane powyżej, konwertowane będą do waluty EUR;   
 • Wszelkie opłaty transakcyjne związane z przewalutowaniem są zawsze po stronie Kupującego;
 • Cena wskazana na sklepie w momencie składania zamówienia jest ceną wiążącą do zapłacenia za dany produkt;
 • Oferowane przez sklep Internetowy produkty są rzeczami odszywanymi ręcznie z uwzględnieniem dodatkowych danych indywidualnych;
 • Wszelkie informacje zawarte na stronie Internetowej mogą być postrzegane jako zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego;
 • Klient / Kupujący po dokonaniu zakupu otrzyma wiadomość e-mail podsumowującą złożone zamówienie.
 • W przypadku zamówień personalizowanych, koszt oraz czas realizacji zamówienia określany będzie indywidualnie.
 1. Zakup oferowanego produktu

 • Klient / Kupujący finalizując zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego zobowiązany jest do następujących czynności oraz dostarczenia następujących danych:
  1. Akceptacja niniejszego regulaminu;
  2. Wskazanie dokładnych danych do wystawienia FV;
  3. Wskazanie dokładnego adresu dostawy zamówienia;
  4. Wskazanie nr telefonu oraz adresu email;
  5. Dokonanie płatności za zamówienie.
 • Zamówienie produktu oraz wszelkie szczegóły z nim związane potwierdzone zostaną wiadomością e-mail przesłaną na wskazany przez Kupującego adres e-mail;
 • Potwierdzenie zamówienia oraz przystąpienie do jego realizacji przesłane zostanie niezwłocznie po odnotowaniu płatności za wybrany produkt;
 • Na realizację każdego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie okres do 10 dni roboczych począwszy od momentu opłacenia go przez Kupującego.
 • W przypadku wydłużenia okresu realizacji zamówienia bądź możliwości jego częściowego wykonania, Sprzedawca ma obowiązek poinformować o tym Klienta / Kupującego.  W tym przypadku Klient może anulować zamówienie,  a cała kwota zapłacona za produkt zostanie Kupującemu natychmiastowo zwrócona na rachunek bankowy z którego płatność została wykonana.
 • Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wskazówek oraz instrukcji pielęgnowania produktu załączonych przez Sprzedającego;
 1. Płatności

 • Klient może dokonać płatności za pośrednictwem: 
  1. Formy płatności Internetowej, tj. BLIK, karta kredytowa, szybki przelew
  2. Bezpośredni przelew bankowy na konto sprzedającego, opłacony do 3 dni od daty złożenia zamówienia
  3. Gotówka (pełna kwota związana z realizacją zamówienia przekazana musi zostać w dniu zakupu produktu;
  4. operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  5. Pay po 
 • W przypadku zakupu zagranicznego;
  1. Za pośrednictwem bramki płatności;
  2. Bezpośredniego przelewu bankowego w walucie EUR, (euro);
 • W przypadku zamówienia z wybraniem opcji płatności „standardowy przelew bankowy” klient ma 2 dni robocze na uiszczenie pełnej – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po odnotowaniu pełnej płatności za zakup;
 • W przypadku zamówień personalizowanych, jedyną możliwą opcją płatności jest „standardowy przelew bankowy”
 1. Opcje dostawy

 • W przypadku wysyłki produktu na terenie Polski wysyłka jest bezpłatna. Klient do wyboru będzie miał następujące formy dostawy, tj. Paczkomat Inpost, Kurier Inpost.
 • Każda przesyłka jest w pełni ubezpieczona;
 • W przypadku zamówień zagranicznych, do kosztu produktu doliczone zostanie 100 EUR,- jako koszt w pełni ubezpieczonej przesyłki Kurierem UPS z wykorzystaniem opcji: UPS Express Saver, doręczenie jedynie pod wskazany przez klienta adres oraz pisemne potwierdzenie odbioru
 • W przypadku dokonania zamówienia zagranicznego – spoza obszaru Unii Europejskiej – wszelkie koszty związane z wysyłką, tj. cło oraz opłaty celne są po stronie Kupującego. 
 1. Zwrot towarów

 • Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od dnia jego doręczenie bez podawania jakichkolwiek przyczyn oraz dodatkowych wyjaśnień;
 • Formularz zwrotu nie jest obowiązkowy. Kupujący jest jednak zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o zwrocie towaru wiadomością mailową, na wskazany adres: bybisou@bisouatelier.pl podając numer zamówienia oraz do niezwłocznego odesłania towaru na wskazany adres do zwrotu zamówień:

  •  Angelika Cisek Bisou Atelier 
  • ul. Jana Kazimierza 68/128 
  • 01-248 Warszawa 
  • Tel. +48 530 237 336
  • e-mail: bybisou@bisouatelier.pl
 • W przypadku zwrotu towaru, produkt musi zostać zwrócony Sprzedawcy w stanie nienaruszonym, tj. w takim samym jak został doręczony do Kupującego ze wszystkimi znakami handlowymi (metkami) oraz dokumentami zakupowymi;
 • Jeżeli zwrócony towar będzie posiadał jakiekolwiek ślady użytkowania / zostanie pomniejszona jego wartość w wyniku użycia wykraczającego poza „wypróbowanie i przymierzenie” bądź produkt będzie posiadał skazy wykluczające go z dalszej sprzedaży, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami przywrócenia produktu do stanu nowości bądź jeżeli nie będzie to możliwe – może odmówić przyjęcia zwrotu towaru w tym zwrotu kosztów;
 • Koszty wysyłki związane ze zwrotem towaru ponoszone są przez Kupującego z wykorzystaniem tych samych opcji dostawy, jakie oferowane były przez Sprzedającego tj. Paczkomat Inpost, Kurier Inpost, Kurier UPS (w przypadku zwrotów zamówień z innych krajów Wspólnoty Europejskiej – jedyną możliwą opcją zwrotu jest Kurier UPS);
 • W przypadku zwrotów zamówień zagranicznych, powracających do Sprzedawcy spoza obszaru Wspólnoty Europejskiej, wszelkie koszty związane z odesłaniem towaru tj., koszt wysyłki oraz koszty celne wynikające z „powracających towarów” ponoszone są przez Klienta / Kupującego;
 • Zwrot poniesionych przez Klienta / Kupującego kosztów związanych z zakupem produktu zostanie zrealizowany po zaakceptowaniu stanu zwracanego towaru przez Sprzedawcę, nie później niż do 3 dni roboczych; 
 • Sprzedawca zwróci Kupującemu koszt poniesiony w związku z zakupem produktu w przeciągu 3 dni roboczych, liczonych od dnia zaakceptowania zwrotu;
 • Brak możliwości zwrotu towaru występuje w przypadku: 
 1. Uszkodzenia towaru przez Kupującego i wykluczeniu go z dalszej sprzedaży;
 2. Personalizowanych zamówień;
 1. Postępowanie Reklamacyjne

 • Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia klientowi produktu nieposiadającego żadnych wad fabrycznych oraz wolnego od wszelkich wad prawnych;
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku złego użytkowania produktu;
 • W przypadku stwierdzenia wad powstałych w wyniku złego użytkowania bądź nieodpowiedniego pielęgnowania produktu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od postępowania reklamacyjnego;
 • Do poprawnego rozpatrzenia procesu reklamacyjnego przez Sprzedawcę, Klient / Kupujący zobowiązany jest do szczegółowego opisu wady, dostarczenia dokumentacji zdjęciowej oraz wskazania numeru zamówienia przez formularz kontaktowy lub adres email. 
 • Produkt musi zostać odesłany do Sprzedawcy z dokumentem sprzedaży.
 • Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji Klienta i zobowiązuje się powiadomić go o sposobie dalszego postępowania;
 1. Dane osobowe

 • Wszelkie przepisy dotyczące przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych opisane zostały oraz mają swoje odzwierciedlenie w Polityce Prywatności sklepu https://bisouatelier.pl/sklep/
 • Sprzedawca może przekazać Twoje dane jedynie podmiotom świadczącym usługi płatności (w przypadku zwrotu towaru) oraz usługi dostawy (wysyłki towaru) wynikające z zawartej umowy kupna-sprzedaży;
 1. Informacje uzupełniające

 • Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.06.2023r. 
 • W sprawach nieuregulowanych oraz nie wspomnianych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.