Image Alt

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bisou Atelier Angelika Cisek, Kraczkowa 206, 37-124 Kraczkowa, NIP 8151787373, Regon 386160641.
Dane osobowe, czyli informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przekazane przez Klientów za pośrednictwem formularzy elektronicznych dostępnych na stronach Sklepu (w tym imię, nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail, a także nr NIP) są gromadzone i wykorzystywane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, w szczególności w celu: założenia konta i rejestracji Użytkowników, a także realizacji akcji marketingowych, w tym wysyłania spersonalizowanych i automatycznych komunikatów z wykorzystaniem analizy dokonanych zakupów za pomocą email, SMS i innych kanałów, – pod warunkiem, że Klient zaznaczył zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.

Mogą Państwo bezpośrednio skontaktować się z Administratorem,
pisząc na adres angelika.cisek@bisouatelier.pl lub telefonując pod numer +48 530 237 336. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest umowa pomiędzy Państwem a Administratorem, do której zawarcia dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne. Zgoda, której udzieliliście Państwo na przetwarzanie danych może dotyczyć celów marketingowych; subskrypcji Newslettera; prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; przez osobę trzecią. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie jak i realizacja umowy będą niemożliwe. W szczególności brak danych osobowych uniemożliwi realizację zamówień, a także kontakt z Państwem i skorzystanie z niektórych funkcjonalności oferowanych przez Sklep. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Sklep lub podmiot współpracujący ze Sklepem jednej z podstaw prawnych wskazanych wyżej i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Państwa dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – w przypadku udzielenia zgody do czasu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających zgodę z Państwa strony, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania lub czas niezbędny do realizacji roszczeń związanych z jej wykonywaniem, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Administrator będzie przekazywał Państwa dane wyłącznie podmiotom, z którymi współpracuje przy realizacji procesu płatności i rozliczeń oraz podmiotom, z którymi współpracuje przy utrzymaniu i obsłudze strony internetowej Sklepu, w tym wysyłania spersonalizowanych i automatycznych komunikatów za pomocą email, SMS i innych kanałów, a także współpracującym z nim firmom kurierskim.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Każdy Klient, który przekazuje swoje dane osobowe w związku z korzystaniem ze Sklepu, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w oparciu o Państwa dane osobowe w tym o profilowaniu. Niemniej jednak korzysta z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na Sklepie czy stronie internetowej. 

Każdy Klient może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych w dowolnym momencie, np. wysyłając e-mail na adres: angelika.cisek@bisouatelier.pl lub w sposób analogiczny w jaki udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych. Wolę cofnięcia zgody możecie Państwo wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.

W przypadku skorzystania przez Klienta z płatności elektronicznych wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Sklep.

Administrator gromadzi informacje dotyczące interakcji ze Sklepem i usługami w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Sklepu oraz dostosowywania go do potrzeb Klienta.

 1. Newslettera – subskrypcja

Usługa newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieokreślony lub do momentu rezygnacji oraz do czasu zakończenia świadczenia usługi newsletter – czego może dokonać Klient w każdym czasie.

W przypadku chęci wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera oraz jego subskrypcji, prosimy o wskazanie adresu e-mail podczas procesu rejestracji lub składania zamówienia. Dzięki temu będą Państwo otrzymywać informacje handlowe od Administratora.

Klient w każdym czasie może, bez podania przyczyny zrezygnować z dalszej subskrypcji – logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając w link anulujący, który znajduje się w stopce każdego newslettera. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym wykonaną operację.

 1. Jak są chronione dane osobowe Klientów?

Administrator wdrożył rozwiązania przyjęte w polityce ochrony danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Klientów. Najważniejsze elementy systemu ochrony danych osobowych:

  1. Certyfikat SSL.
  2. Zgromadzone zbiory danych osobowych chronione są przez Administratora danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.
  3. Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych w związku z korzystaniem przez Klientów ze Sklepu osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów lub za zgodą osób, których dane są przekazywane. W tym przypadku osoba trzecia jest zobowiązana w umowie do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych na poziomie nie niższym niż, obowiązuje w spółce Administratora. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zgromadzonych danych organom państwowym, będą one udostępnione.
  4. System IT Sklepu spełnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych oraz wytycznymi organu ds. ochrony danych osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Ciasteczka „Cookies”

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzystają Państwo – odwiedzając Sklep). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Cookies zbierają informacje w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi informacyjnej w Internecie. Jeśli tego sobie Państwo nie życzą, istnieje możliwość ich wyłączenia, zmieniając ustawienia w przeglądarce Internetowej. W przypadku trudności znajdą Państwo pomoc dotyczącą instrukcji w dziale pomocy przeglądarki internetowej. 

Utworzenie pliku Cookie w żaden sposób nie narusza Państwa/ Klienta prywatności Informacje w nim zawarte mogą zostać wykorzystane jedynie przez Sklep internetowy. Wyłączenie obsługi plików Cookie nie wpłynie negatywnie na zawartość lub działanie naszego Sklepu.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, oraz na poniższych stronach:

 1. Prawo do dostępu, przenoszenia, modyfikacji, ograniczenia i usuwania danych

Każdemu Klientowi przekazującemu dane osobowe, Administrator gwarantuje prawo dostępu, przenoszenia modyfikacji i usuwania własnych danych, a także ograniczania w ich przetwarzaniu. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam Klient, w przypadku gdy nie została udostępniona taka forma wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres podany w punkcie 7.

W przypadku żądania usunięcia danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte lub poddane anonimizacji w przypadku gdy dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Zmiany dotyczące polityki prywatności Sklepu

Aktualny treść polityki prywatności Sklepu zawsze znajduje się na stronie w dolnej jego stopce. Administrator zastrzega sobie prawo możliwości naniesienia zmian do niniejszej polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obecne prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu. Zmiany polityki prywatności nie mogą pozbawiać Państwa praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Klient, który nie będzie zgadzał się z nowymi zapisami naszej polityki prywatności, ma prawo zaprzestać korzystaniu ze Sklepu.  

 1. Kontakt z Administratorem

W przypadku wątpliwości lub pojawienia się pytań w związku z ochroną danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu, prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z Administratorem pod adresem e- mail: angelika.cisek@bisouatelier.pl